Psychiatrie

Dětská psychiatrie

zaměřuje se na včasný záchyt a léčbu psychických symptomů a psychických poruch u dětí a dorostu do 19 let. Cílem léčby je zajistit co nejlepší vývoj dítěte, předejít chronickým stavům a přetrvávání problémů v dospělém věku. Velká část psychických potíží u dětí je dobře léčitelná. Často lze již samotnými správnými opatřeními a spoluprací s rodinou dítěte příznaky zmírnit až zcela odstranit.

Mohu diagnostikovat a léčit:

 • opožděný vývoj zvláště řeči
 • specifické vývojové poruchy řeči a jazyka (př. vývojová dysfázie)
 • mentální retardace
 • pervazivní vývojové poruchy (př. autismus, Aspergerův syndrom)
 • hyperkinetické poruchy (ADHD – hyperkinetická porucha chování, ADD – porucha aktivity a pozornosti)
 • různé poruchy chování
 • emoční poruchy (př. úzkostné poruchy, porucha sourozenecké rivality)
 • afektivní poruchy (př. deprese)
 • poruchy sociálních funkcí
 • tiky
 • neorganická enuréza (pomočování)
 • neorganická enkopréza (zadržování stolice a nevhodné vyměšování stolice)
 • poruchy příjmu potravy (př. mentální anorexie, mentální bulimie)
 • specifické vývojové poruchy učení (př. dyslexie, dysgrafie)
 • jiné poruchy řeči (př. koktavost)
 • psychosomatické potíže
 • užívání návykových látek
 • psychické potíže na podkladě emoční deprivace, týraní a zneužívání dětí

Dospělá psychiatrie:

 • diagnostikuji a léčím všechny psychiatrické poruchy. Zvláště se zabývám diagnostikou a léčbou úzkostných a depresivních příznaků a poruch, panických atak, fobií, generalizované úzkostné poruchy, obsedantně - kompulzivních příznaků, poruch příjmu potravy, psychosomatických potíží, reakcí na závažný stres.