Psychoterapie

  • kognitivněbehaviorální psychoterapie (KBT)
  • relaxační techniky
  • u dětí posilování sociálních a komunikačních dovedností, posilování autokontroly chování a náhledu k chování

Co to je kognitivněbehaviorální psychoterapie (KBT)?

Je to poměrně rychlá efektivní psychoterapie zaměřená od začátku na konkrétní problém klienta. Klient se aktivně podílí na léčbě. Postupuje se strukturovaně po konkrétních krocích. Klient s pomocí terapeuta odhaluje příčiny problémů a příznaků a postupně se učí změnit chování a myšlení tak, aby došlo k úpravě stavu a aby se naučil potíže (např. úzkost) či určité situace lépe pochopit a zvládat.

Terapie je úspěšná např. u úzkostných stavů, panických atak, fobií, generalizované úzkostné poruchy, obsedantně - kompulzivních příznaků, u poruch příjmu potravy, u somatizace, u enkoprézy.