O mně

Jsem lékařka s atestací z dětské a dorostové psychiatrie a s atestací z psychiatrie (pro dospělé).

Mám zkušenosti s ambulantní, lůžkovou, konziliární i posudkovou činností. Při léčbě používám i strategie kognitivně-behaviorální psychoterapie, které jsou zvláště výhodné pro dětské pacienty.

Studium na LF Masarykovy univerzity v Brně jsem ukončila v roce 1993.
Pracovala jsem na psychiatrických pracovištích v nemocnicích: Psychiatrická léčebna v Kroměříži, Ústřední vojenská nemocnice Praha, Psychiatrická léčebna Bohnice, Thomayerova nemocnice.
Jsem členkou ČLK, ČLS JEP. Získala jsem licenci ČLK pro výkon funkce primáře v dětské a dorostové psychiatrii a v psychiatrii.