O mně

Jsem lékařka s atestací z dětské a dorostové psychiatrie a s atestací z psychiatrie (pro dospělé).

Mám zkušenosti s ambulantní, lůžkovou, konziliární i posudkovou činností. Absolvovala jsem výcvik v kognitivně-behaviorální psychoterapii a při léčbě používám strategie této psychoterapie, které jsou zvláště výhodné pro dětské pacienty.

Jsem členkou ČLK, ČLS JEP, ADDP. Získala jsem licenci ČLK pro výkon funkce primáře v dětské a dorostové psychiatrii a v psychiatrii.